11 22 33
  แม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น (September 20, 2017)

แม็คโครและนักศึกษา ร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น 

ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วันที่ 20 กันยายน 2560