11 22 33
  การสัมมนาและศึกษาดูงานที่ประเทศจีน (April 23-30, 2017)
การสัมมนาและศึกษาดูงานโครงการ The 4th SEAMEO RIHED-ACC Study Visit Programme to China
หน่วยงาน SEAMEO RIHED-ACC StudySEAMEO RIHED-ACC Study
ที่เมือง Haikou & Sanya  มลฑณ Hainan Province  ประเทศจีน  วันที่ 23-30 เมษายน 2560