11 22 33
  โครงการเปิดโลกกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 (March 30, 2017)

โครงการเปิดโลกกิจกรรม ปีการศึกษา 2559

ณ ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      

วันที่ 30 มีนาคม 60