11 22 33
  กิจกรรมบริการน้ำดื่มงานรำดอกคูณเสียงแคน ฯ จ.ขอนแก่น (February 16, 2017)

กิจกรรมบริการน้ำดื่มงานรำดอกคูณเสียงแคน บวงสรวงหลักเมือง ฉลองครบ 220 ปี จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560