11 22 33
  สืบสานประเพณีลอยกระทง (November 25, 2015)

สืบสานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ณ บึงหนองโคตร  ตำบลบ้านเป็ด  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558