11 22 33
  แม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (September 29, 2016)

แม็คโครและนักศึกษา ร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วันที่ 29 กันยายน 2559